Wrocławskie Promocje Dobrej Książki

W dniach 1 – 4 grudnia, w obiektach Wrocławskiej Hali Ludowej / Stulecia / odbyły się kolejne Wrocławskie Promocje Dobrej Książki, jako jedna z trzech największych imprez targowych publikacji książkowych w Polsce. ZINART, jako dostawca środków produkcji i materiałów dla polskich drukarni dziełowych –  już po raz drugi włączył się do bogatego programu Wrocławskich Promocji, tym razem organizując w dniu 2 grudnia 2016, wspólnie z Sekcją Poligrafów SiMP ogólnopolską konferencję na temat: Historia Opraw Książkowych w oparciu o maszyny i urządzenia produkowane przez firmę KOLBUS. > Część merytoryczna konferencji zastała przygotowana przez zespół pracowników INTROZAP – polskiego dystrybutora maszyn introligatorskich KOLBUS. W konferencji uczestniczyło 155 osób, wśród nich wydawcy książek, graficy,

drukarze oraz nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół poligraficznych.